ភ្ញាក់ផ្អើល​យ៉ាងខ្លាំង ចាប់​និស្សិត​ស្រី​ម្នាក់​ មានបុរស​ម្នាក់​បាន​ទូរស័ព្ទ​ទៅប្រាប់​ថា «កូនស្រី​របស់គាត់ ត្រូវបានគេ​ចាប់​ដាក់​ឡាន​យកទៅ​បាត់​ហើយ» ក្រុមគ្រួសារ​ភ័យ​ថា គេ​ចាប់ជំរិត តែ​ក្រោយមក​ក៏បាន​ដឹងថា «ជា​ជម្លោះ​រឿង​ស្នេហា​ត្រីកោណ​ទៅវិញ» ភ្ញាក់ផ្អើល​យ៉ាងខ្លាំង ចាប់​និស្សិត​ស្រី​ម្នាក់​ មានបុរស​ម្នាក់​បាន​ទូរស័ព្ទ​ទៅប្រាប់​ថា «កូនស្រី​របស់គាត់ ត្រូវបានគេ​ចាប់​ដាក់​ឡាន​យកទៅ​បាត់​ហើយ» ក្រុមគ្រួសារ​ភ័យ​ថា គេ​ចាប់ជំរិត តែ​ក្រោយមក​ក៏បាន​ដឹងថា «ជា​ជម្លោះ​រឿង​ស្នេហា​ត្រីកោណ​ទៅវិញ»

ភ្នំពេញ ៖ ហេតុការណ៍នេះ បានកើតឡើងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី២ តុលា ឆ្នាំ២០១៧ នៅចំណុចផ្ទះលេខ៤៦២ ផ្លូវព្រះមុនីវង្ស

Loading...