វិធី ១០ យ៉ាង ក្នុងការ ប្រើប្រាស់ ដបផ្លាស្ទីកចាស់ៗ ឲ្យមានប្រយោជន៍

  • 2017-09-12 14:56:41
  • Views 346

Shares

សារធាតុ ផ្លាស្ទីក ជាសារធាតុ ដែលមិនងាយរលាយ ។ បើយើងបោះចោល ដបផ្លាស្ទីក ឬកប់ចោលក្នុងដី នឹងនាំឲ្យ មានការបំពុលបរិស្ថានមិនខាន។ ប៉ុន្តែ បើយើងមិនយកវាបោះចោល តើយើងមានកន្លែងឯណា នឹងទុកវា?

Ten_Ways_to_Use_Old_Plastic_Bottles_Useful

លោកអ្នក ប្រហែលជាគិតថា អាចប្រមូលលក់ អេតចាយ បានប្រាក់ខ្លះ។ វិធីនេះ ក៏ល្អដែរ ព្រោះអ្នកទិញអេតចាយ នឹងយកដបផ្លាស្ទីក ទាំងនោះ ទៅកែច្នៃ ប្រើប្រាស់ឡើងវិញ។ ប៉ុន្តែ បើអ្នកចង់ យកវា បង្កើត ជារបស់ប្រើប្រាស់ ផ្សេងៗ ក៏ជាវិធីល្អមួយដែរ។ សូមទស្សនាវិឌីអូខាងក្រោម អំពីការកែច្នៃ ដបផ្លាស្ទីក ៖

ផ្នែកទី ១

ផ្នែកទី ២

Loading...
Loading...
Recently Posts