អ្នករៀនច្បាប់ចប់ ពេលនេះឈ្លោះដណ្ដើមកេរ្តិ៏មរតកម្ដាយឯង ហៅម្ដាយឯងមី សំផឹង ចង់សម្លាប់ម្ដាយថែមទៀត

  • 2017-09-14 06:00:52
  • Views 2542

Shares

នេះហើយអ្នករៀនច្បាប់ចប់ ពេលនេះឈ្លោះដណ្ដើមកេរ្តិ៏មរតកម្ដាយឯង ហៅម្ដាយឯងមី សំផឹង ចង់សម្លាប់ម្ដាយថែមទៀត ឈ្មោះ ផល សុមាលី មានទស្សនាទី បញ្ចូនសំនុំរឿងនៅក្នុងសាលាក្ដី ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ព្រឹកថ្ងៃ14 09 2017

21752082_1755002951466990_989598689207658586_n

ប្រភព៖ Singha Pheaktra 

Loading...
Loading...
Recently Posts