ដឹងអត់ ប្រទេសណាខ្លះញៀនស្មាតហ្វូនខ្លាំងជាងគេ?

 • 2017-09-12 01:20:16
 • Views 221

Shares

Sabay បង្ហាញប្រទេសចំនួន១០លើលោកដែលប្រជាជនរបស់គេចំណាយពេលជាមួយស្មាតច្រើនជាងគេយោងតាមការស្ទង់មតិរបស់ក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវអាលឺ្លម៉ង់ Statista ។ តាមរបាយការណ៍ឱ្យដឹងថា ប្រទេសប្រេស៊ីលនៅចំណាត់ថ្នាក់ ទី ១ ដោយចំណាយពេលជិត៥ម៉ោងក្នុង១ថ្ងៃ ។ ខណៈចិនស្ថិតនៅលេខ២ចំណាយពេល៣ម៉ោងនិង៣នាទី ។

smartphone-addiction_large
 1. ប្រទេសប្រេស៊ីល ៤ម៉ោងនិង៤៨នាទី ។

 2. ប្រទេសចិន ៣ម៉ោងនិង៣នាទី ។

 3. អាមេរិក ២ម៉ោងនិង៣៧នាទី ។

smartphone-pile_large
 1. ប្រទេសអ៊ីតាលី ២ម៉ោងនិង៣៤នាទី ។

 2. ប្រទេសអេស្ប៉ាញ ២ម៉ោងនិង១១នាទី ។

 3. ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ២ម៉ោងនិង១០នាទី ។

 4. ប្រទេសកាណាដា២ម៉ោងនិង១០នាទី ។

img_2879_large
 1. ប្រទេសអង់គ្លេស២ម៉ោងនិង៩នាទី ។

 2. ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់១ម៉ោងនិង៣៧នាទី ។

 3. ប្រទេសបារាំង១ម៉ោងនិង៣២នាទី ៕

Loading...
Loading...
Recently Posts