បុរស​ម្នាក់ ដុះ​ដុំ​សាច់​នៅលើ​គូទ ៦ដុំ រហូត​មិនអាច ….

  • 2017-10-15 05:09:53
  • Views 372

Shares

អន្តរជាតិ ៖ បុរសជនជាតិបេងក្លាដែស អាយុ ៥៣ឆ្នាំម្នាក់ មានដុំសាច់៦ដុំនៅលើគូទ រស់នៅយ៉ាងវេទនាតាំងតែអាយុ ៩ឆ្នាំ ។ Haroon Patwari មិនអាចដើរបាបរយៈពេល ៤០ឆ្នាំមកហើយ ព្រោះតែដុំសាច់ មួយក្នុងចំណោមប្រាំមួយនៅលើកំប៉េះគូទបានរីកធំ ធ្វើអោយមិនអាចលើកជើងដើរ ឬឈរបានដោយខ្លួនឯង ។ 

1508044098934

ប្រពន្ធរបស់គាត់ឈ្មោះJaytun Nisa អាយុ ៤៩ឆ្នាំ និងកូនពីរនាក់ ជាអ្នកទទួលបន្ទុកគ្រួសារ ហើយត្រូវមើលថែ Haroon Patwari ដោយត្រូវជួយលើកគាត់អង្គុយ ឈរជាដើម ។ ដោយសារជងឺរបស់គាត់ បានធ្វើអោយក្មេងៗក្នុងភូមិភ័យខ្លាច ជាមូលហេតុគាត់ត្រូវទៅរស់នៅចុងភូមិ ៕

454AC0A600000578-4976894-image-a-33_1507889120630
454AC09B00000578-4976894-image-m-32_1507889106087
454AC0AB00000578-4976894-image-m-30_1507889088072
Loading...
Loading...
Recently Posts