អាណិត​ណាស់! ម្ដាយ​យក​កាំបិត​កាប់​កូន​ដាច់​សរសៃ​ដៃ ដល់​មន្ទីរពេទ្យ គ្រូពេទ្យ​ចិត្តដាច់….

  • 2017-10-10 09:11:08
  • Views 523

Shares

ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ៖ នៅថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ ហេតុការណ៍មិនគួរឲ្យជឿមួយកើតឡើងនៅ ភូមិត្រពាំងក្រសាំង ស្រុកឧដ្ដុង្គ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ដោយសារម្ដាយចិត្តកំណាចយកកាំបិតកាប់កូនដាច់សរសៃដៃហូរឈាមកក្លាក់ ប៉ុន្ដែអ្វីដែលកាន់តែហួសចិត្តទៀតនោះគឺពេលទៅដល់មន្ទីរពេទ្យ គ្រូពេទ្យចិត្តដាច់អត់មើលអីតិចសោះ ។

1507626553699

ចំពោះដើមចមរឿងហេតុតុ អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះ និងជនបង្កប្រភបមិនបានទម្លាយឲ្យដឹងទេ ។ ម្ដាយបានយកកាំបិតកាប់កូនដាច់សរសៃដៃ ពេលទៅដល់ មន្ទីរពេទ្យ គ្រូពេទ្យចិត្តដាច់អត់មើលអីតិចសោះ ពួកគាត់សព្វថ្ងៃរស់នៅ ភូមិត្រពាំងក្រសាំង ស្រុកឧដ្ដុង្គ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ។ ហេតុការណ៍កើតឡើងនៅថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ ៕

22310664_532136697135559_1544673730855862199_n
22309093_532136717135557_8748616543897728015_n
22281680_532136687135560_4331330620861158771_n
Loading...
Loading...
Recently Posts