ក្អួតចង់ងាប់ផឹកហើយបានឃើញជន្លេនក្នុងទឹកកក(វីដេអូ)

  • 2017-10-06 13:31:16
  • Views 432

Shares

បងប្អូនជួយស៊ែរអោយគ្នាបានដឹងផង លើកទីមួយម៉ែអើយ...ក្អួតចង់ងាប់ផឹកហើយបានឃើញជន្លេនក្នុងទឹកកកអនាម័យ មិនដឹងជាអ្នកធ្វើវាយកទឹកស្អីមកធ្វើទឹកកកអនាម័យទេលោកបានជាមានជន្លេននៅក្នុងទឹកកកចឹង 

ប្រភព Lin Srey Leak

1507296418530
FB_IMG_1507296364911
FB_IMG_1507296367243

 

Loading...
Loading...
Recently Posts