បុរស​គួរតែ​ស្រលាញ់​និង​សន្ដោស​ប្រណី​ស្ត្រីភេទ​ឲ្យ​បាន​ច្រើន ព្រោះ..

  • 2017-10-05 13:08:48
  • Views 1213

Shares

អន្តរជាតិ ៖ កាលពីពេលថ្មីៗនេះ បុរសគួរតែស្រលាញ់និងសន្ដោសប្រណីស្ត្រីភេទឲ្យបានច្រើន..មើលចុះកូននៅពីលើខ្នងរបស់ម្ដាយហើយនៅបំពេញចំណង់សម្រាប់ប្ដីទៀត គួរឲ្យអាណិតស្ត្រីណាស់។

យើងជាប្រុសគួរពិចារណាឡើងវិញចំពោះបញ្ហានេះមនុស្សក៏មិនខុសពីសត្វដែរគ្រាន់តែមានការខ្មាសអៀនប៉ុណ្ណោះ តែដល់ហួសអញ្ចឹងពេកវាមិនខុសទេ។ សុំទោសនៅរូបភាពដែលមិនគួរភ្នែកមើលផង ៕

ប្រភព៖Góc Thư Giãn

20374621_1059902334145401_1277359030561926892_n
Loading...
Loading...
Recently Posts