វៀតណាមបង្កើតប្រពៃណីថ្មីធ្វើអោយក្មេងស្រីៗបះរោមច្រូង!(វីដេអូ)

  • 2017-09-30 14:11:43
  • Views 1753

Shares

វៀតណាម៖ បើទោះបីជាឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេមិនអនុញ្ញាតយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅថ្ងៃដែលពួកគេ វ៉ាកង ក្នុងរយ:ពេលមួយថ្ងៃនេះពួកគេជាសិស្ស មហាវិទ្យាល័យទាំងស្រីទាំងប្រុសបាននាំគ្នា”ចារ” ជា អក្ខរា នៅលើសុដន់(ខាងក្រៅអាវ) និងគូថ របស់មិត្តស្រីៗ រួមថ្នាក់របស់ពួកគេនិងថើបទុកជា អនុស្សាវរីយ៍មុនពេលបែកគ្នា។ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការបង្ហោះវីដេអូនេះបានទាក់ទាញទស្សនិកជនជិត 1 លាននាក់។ 

ប្រភព៖Danviet

2017-07-28_19.29.00
149524787420568-687984
149524787423336-687994
149524787450991-687987
149524787472999-687982
Loading...
Loading...
Recently Posts